Ecomobiel 2012

Op 10 oktober 2012 presenteerde Jan Peter Balkenende namens adviesorganisatie Ernst & Young het visiedocument “Elektrische mobiliteit in 2020”. Dit rapport is geschreven in opdracht van Urgenda en ook ondergetekende mocht zijn steentje bijdragen. De heer Balkenende overhandigde het eerste exemplaar aan Alexandra van Huffelen, wethouder van Rotterdam. Continue reading