Ecomobiel 2012

Op 10 oktober 2012 presenteerde Jan Peter Balkenende namens adviesorganisatie Ernst & Young het visiedocument “Elektrische mobiliteit in 2020”. Dit rapport is geschreven in opdracht van Urgenda en ook ondergetekende mocht zijn steentje bijdragen. De heer Balkenende overhandigde het eerste exemplaar aan Alexandra van Huffelen, wethouder van Rotterdam.

Uit het voorwoord van Urgenda:

De Urgenda doelstelling van een miljoen elektrische auto’s in 2020 wordt alom gezien als ambitieus, maar door de lat hoog te leggen brengen we het beste in onszelf naar boven en belanden we sneller in het stadium dat het overgrote deel van de reiskilometers in Nederland wordt afgelegd op duurzame elektriciteit in plaats van schaarse olie. Dit rapport gaat op ons verzoek daarom over de vraag: hoe kunnen wij de adoptie van elektrische auto’s in Nederland significant versnellen?

Download het visiedocument (PDF) van de site van Ernst & Young.